"บ้านสะอาดน่าอยู่ ดูแลด้วยใจ อบอุ่นปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ"

แนวคิด...

   มุ่งมั่นให้การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งญาติได้ให้ความไว้วางใจสถานบริการเราได้ดูแลแทน โดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข สุขภาพแข็งแรงขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดี อบอุ่นไม่ว้าเหว่  เกิดความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านและอยู่กับบุตรหลาน ภายใต้การดูแลจากพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับเรา

   บริการดูแลผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ที่ต้องการให้การดูแลในเรื่องการจัดท่าพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ ทำแผล ใส่สายสวนปัสสาวะ และการดูแลทางด้านจิตใจภายใต้การดูแลจากพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุมกกว่า 20 ปีและพนักงานช่วยการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมที่เหมือนบ้าน อากาศดี สถานที่ร่มรื่น สงบ ปลอดภัยต่อการพักอาศัย สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายในยามฉุกเฉิน

กิจกรรมการดูแล

1. บริการช่วยเหลือปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้แก่ การรับประทานอาหาร ทำความสะอาดร่างกาย การขับถ่ายการออกกำลังกาย
2. ดูแลให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะผู้ป่วยเจาะคอ ทำแผลกดทับพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง
3. ฟื้นฟูร่างกายด้วยการทำกายภาพเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง
4. ดูแลให้ได้รับอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ ตามข้อจำกัดของผู้รับบริการ
5. ดูแลให้ยาประจำตัวอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์
6. ดูแล ติดตามการนัดหมายพบแพทย์และบริการติดตามดูแลขณะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
7. จัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีไทย
8. ฟื้นฟูสภาพจิตใจ เป็นเพื่อนพูดคุย อ่านหนังสือ และจัดทำกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย